Při instalaci nových oken se vyplatí kromě správné montáže na 3D těsnicími pásky použít i tzv. izolační podkladní profily. Jedná o podokenní profily z velmi tvrdého extrudovaného polystyrenu XPS (styrodur).M minimalizují tepelné mosty a efektivně zabraňují tepelným ztrátám.
 • slouží jako podpora v šířce celého výrobku
 • eliminuje namáhání okna/dveří
 • zatepluje celou stěnu pod oknem
 • eliminuje případné netěsnosti v místě montáže vnějších a vnitřních parapetů
 • eliminuje rosení nebo pocit chladu spodních částí rámu.
 • součinitel tepelné vodivosti lambda λ = 0,032-0,036 W/mK
Při instalaci nových oken/dveří je vhodné použít i tzv. izolační podkladní profil. Jedná o podprahové profily z velmi tvrdého xpandovaného polystyrenu EPS, obchodní označení KLINARYT®.
 • slouží jako podpora v šířce celého výrobku
 • eliminuje prohýbání prahu
 • tvoří tepelný předěl mezi venkovní a vnitřní podlahou
 • odolnost proti tlaku při 0,5% deformaci = cca 120 kPa, tj. přes 12 tun/m2
 • součinitel tepelné vodivosti lambda λ = 0,035 W/mK