Pro prodloužení životnosti oken a pro dlouhodobé zachování dobrého vzhledu je třeba provádět následující ošetřovací a konzervační úkony: používaní čistících prostředků, ošetřování těsnění, promazání pantů a pohyblivých částí obvodového kování.

PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE

Čistící prostředek pro plastové profily musí být neutrální aby chemicky či mechanicky nenarušoval povrchovou plochu profilů. Znamená to, že prostředek nemůže obsahovat třecí prvky a chemické látky, které leptají nebo narušují PVC. Prostředek musí mít čistící a odmašťovací vlastnosti, a má obsahovat látky s antikorozním působením.

Použití prostředku, který obsahuje třecí prvky či agresivní chemické látky, může způsobit změnu barvy profilů, zmatnění lesku, vytvoření mikro-pórů s následným osazením nečistot a prachu, které již nelze odstranit.

 

INSTRUKCE ÚDRŽBY KOVÁNÍ

Pro zachování správné funkčnosti oken, je nutné provádět následující každoroční úkony: Prvky kování, na kterých závisí bezpečnost je třeba systematicky kontrolovat (zda jsou dobře upevněny, zda nedochází k uvolňování kotvících šroubů), je nutné kontrolovat opotřebení dílů.

Všechny pohyblivé části a styčné místa kování je třeba promazat olejem. K čištění a konzervaci kování používat prostředky, které nenarušují antikorozní ochranu kování.

DŘEVĚNÁ OKNA A DVEŘE

Pro udržení dlouhodobé kvality dřevěných oken a dveří je třeba provádět systematické ošetřování a údržbu pomocí speciální čistící sady (získáte u svého prodejce oken).

Tímto způsobem se prodlužuje doba životnosti laku. Okna je třeba čistit nejen proto aby pěkně vypadala, ale také proto aby částice prachu a nečistot nenarušovaly strukturu laku. Prostředek z čistící sady proniká do pórů dřeva, je rychleschnoucí a vodou ředitelný.

 

OŠETŘOVÁNÍ TĚSNĚNÍ

Spočívá v nanesení na jejich povrch prostředku, který ochrání těsnění před atmosférickými vlivy a v zimním období zamezí přimrzání těsnění k profilu. Tyto požadavky splňují preparáty na bázi silikonových živic.