Použití

Izolační podkladní profil PR00XT s vnitřním přesahem pro podložení vnitřního parapetu je jedním z nejpoužívanějších. Nejmenší dostupná výška podkladního profilu je 65 mm. Tloušťka vnitřního parapetu je max 32 mm. Efektivně minimalizuje tepelné mosty . Eliminuje rosení nebo pocit chladu ve spodní části okna. Používá se pro plastová a hliníková okna.

Rozměry

Šířka: 205-300 mm, standardní šířka je 205 mm.
Výška: od 65 mm do 105 mm, standardní výška je 65 mm.
Délka: 1200 mm

Typy PR00XT – výřez pro vnitřní parapet

V závislosti na volbě materiálů vnitřních parapetů lze zvolit mezi následujícími typy

 1. PR00XT 22 – vnitřní parapet výřez 22 mm – nejčastější volba
 2. PR02XT 32 – vnitřní parapet výřez 32 mm

Montáž

Lepení přímo na rovné suché podloží okenního otvoru neexpanzní pěnou na polystyrén nebo lepící stěrkovou maltou z pytle.
POZOR ! není možná montáž s použitím montážních podložek, klínků atp.

Vlastnosti izolační podkladní lišty PR00XT

 1. Hlavice je profilována přesně pro daný okenní systém
  Frézované drážky pro přesné zasazení do rámu okna
 2. Expanzní páska třídy BG1 s těsností nad 600 Pa podle DIN EN 1027
 3. Integrovaná plastová „T“ lišta zpevňuje celek, tvoří základ pro nalepení
  expanzní pásky a umožňuje přišroubování vnějšího parapetu
 4. Frézovaná drážka pro snadné nanesení lepícího tmelu (Bostik Super fix)
 5. Frézovaná drážka pro nanesení lepidla pro montáž vnitřního parapetu
 6. Volba dvou výšek výřezu pro vnitřní parapet (22 mm a 32 mm)
 7. Možnost volby ochranného povrchu před UV zářením
  (mrazuvzdorná polymer-cementová penetrace H 810 od firmy Kreisel)
  Zvolte v případě, kdy je venkovní strana podkladního profilu odkrytá více než 30 dnů od montáže.
 8. Montážní lišta v dolní části – pro upevnění montážních kotev/plechů
  Montážní kotvy/plechy v tloušťce 1,5 mm se dodávají standardně v sadě 3 ks na 1 ks podkladního profilu

Základní technické parametry

Materiál: extrudovaný polystyren XPS Prime G 30 od Synthos, vyrobený v souladu s EN 13164:2012+A1:2015-03

 • nosnost 160 kg/bm
 • reakce na oheň E dle PN-EN 13501-1+A1
 • pevnost v tlaku: přes 300 kPa (asi 30 tun/m2) podle EN 826
 • součinitel tepelné vodivosti lambda λ: 0,032-0,036 W/m*K podle EN 14307
 • komprese CC(2/1,5/50): nad 130 kPa podle EN 1606+AC
 • absorpce vody při dlouhodobém ponoření WL(T): pod 0,7 % podle EN 12807+A1
 • stupeň šíření požáru: NRO (nešířící oheň) dle PN-B-02867:2013

Další funkční vlastnosti podokenní lišty PR00XT

 • Odolnost proti zatížení větrem: třída C5 podle EN 12211:2001
 • Vodotěsnost spojení rámu okna s profilem parapetu: třída 9A dle EN 1027:2001
 • Vzduchová propustnost: třída 4 podle EN 1026:2001

Kvalita a bezpečnost

Pro zajištění nejvyšší kvality jsou materiály použité k výrobě i samotné prvky testovány v mnoha nezávislých laboratořích:

 • Instytut Techniki Budowlanej ITB
 • Centrum Stavebního Inženýrství
 • Universität Stuttgart für die Materialprüfungsanstalt Universität Stuttgart