Jak na údržbu oken?

Pro prodloužení životnosti oken a pro dlouhodobé zachování dobrého vzhledu je třeba provádět následující ošetřovací a konzervační úkony: používaní čistících prostředků, ošetřování těsnění, promazání pantů a pohyblivých částí obvodového kování.

Plastová okna a dveře

Čistící prostředek pro plastové profily musí být neutrální aby chemicky či mechanicky nenarušoval povrchovou plochu profilů. Znamená to, že prostředek nemůže obsahovat třecí prvky a chemické látky, které leptají nebo narušují PVC.. Prostředek musí mít čistící a odmašťovací vlastnosti, a má obsahovat látky s antikorozním působením.

Použití prostředku, který obsahuje třecí prvky či agresivní chemické látky, může způsobit změnu barvy profilů, zmatnění lesku, vytvoření mikro-pórů s následným osazením nečistot a prachu, které již nelze odstranit.

Dřevěná okna a dveře

Pro udržení dlouhodobé kvality dřevěných oken a dveří je třeba provádět systematické ošetřování a údržbu pomocí speciální čistící sady (získáte u svého prodejce oken).

Tímto způsobem se prodlužuje doba životnosti laku. Okna je teba čistit nejen proto aby pěkně vypadala, ale také proto aby částice prachu a nečistot nenarušovaly strukturu laku. Prostředek z čistící sady proniká do pórů dřeva, je rychloschnocí a vodou ředitelný.

Instrukce údržby kování

Pro zachování správé funčnosti oken, je nutné provádět následující každoroční úkony: Prvky kování, na kterých závisí bezpečnost je třeba systematicky kontrolovat (zda jsou dobře upevněny, zda nedochází k uvolňování kotvících šroubů), je nutné kontrolovat opotřebení dílů.

Všechny pohyblivé části a styčné místa kování je třeba promazat olejem. K čištění a konzervaci kování používat prostředky, které nenarušují antikorozní ochranu kování.

Ošetřování Těsnění

Spočívá v nanesení na jejich povrch prostředku, který ochrání těsnění před atmosférickými vlivy a v zimním období zamezí přimrzání těsnění k profilu. Tyto požadavky splňují preparáty na bázi silikonových živic.


Nebojíme se
zveřejnit ceny

jen 3 minuty
a vidíte cenu!
Spočítejte si cenu oken