OKNA

ROZMĚR CELÉHO OKNA

Rozměr okna stanovíme podle venkovního rozměru okenního otvoru. Hrany, nebo chcete-li boky okenního otvoru se nazývají ostění.

 

ŠÍŘKA OKNA

Šířku okna měříme vždy od ostění k ostění. Pro stanovení šířky okna musíme k naměřenému rozměru připočítat zpravidla pět až patnáct milimetrů na založení okna za ostění.

Založení okna závisí na tloušťce venkovní buď břízolitové nebo hladké omítky. Tuto tloušťku si zkontrolujeme pohledem (a to nejlépe v místě spodního parapetu, kde jsou kraje okna často vidět), nebo do špalety uděláme malou hloubkovou sondu.

 

VÝŠKA OKNA

Výšku okna měříme vždy od venkovního parapetu po horní ostění. Pro stanovení výšky okna musíme k naměřenému rozměru připočítat pět milimetrů na založení okna za vrchní ostění, v dolní části odečíst třicet milimetrů na výšku venkovního parapetu.

PARAPETY

VENKOVNÍ

Hloubku venkovního parapetu zaměříme od místa osazení okna s připočtením přesahu parapetu přes stěnu (zpravidla o padesát až sedmdesát milimetrů). Šířka parapetu je dána okenním otvorem.

 

VNITŘNÍ

Hloubku vnitřního parapetu zaměříme pět centimetrů od místa osazení venkovního parapetu, s ohledem na tloušťku stěny a připočtením přesahu parapetu přes stěnu, zpravidla o třicet až padesát milimetrů.