Součinitel tepelné vodivosti lambda – λ

Součinitel tepelné vodivosti patří mezi často používané termíny ve stavebnictví, zejména v oblasti zateplení domu. Veličina λ je důležité kritérium pro porovnávání kvality tepelných izolací. Udává, jak materiál vede teplo. Čím je hodnota nižší tím je kvalita tepelné izolace vyšší a teplo uniká přes takový materiál pomaleji. Jedná se o energii, která prochází materiálem (cihlou, betonem, polystyrenem, minerální vatou či jiným materiálem) o tloušťce 1 m při rozdílu teplot 1 K mezi oběma povrchy měřených materiálů.

 

příklady:

Materiál Součinitel tepelné vodivosti lambda λ
Expandovaný polystyren 0,033 – 0,039
Extrudovaný polystyren 0,034
Minerální vata 0,033 – 0,037
Foukaná izolace 0,035 – 0,039
Cihla děrovaná pálená 0,36
Cihla plná pálená 0,8 – 0,88
Beton hutný 1,3
Železobeton 1,43