Použití

Izolační podkladní profil P01KT ze expandovaného polystyrenu EPS – označení chráněnou obchodní značkou KLINARYT®.
se používá pod vchodové dveře, balkónové dveře a pod velmi těžká okna. Jedinečné vlastnosti KLINARYT®, zejména kombinace vysoké pevnosti a velmi nízkého součinitele tepelné vodivosti, z něj činí ideální materiál pro použití v moderním stavebnictví. Dostupné výšky v rozsahu od 65 do 250 mm. Pevnost při 0,5% deformaci = cca 120 kPa, tj. přes 12 tun/m2.
KLINARYT® lze brousit, vrtat, kotvit pomocí úhelníků.

Rozměry

Šířka: 110 mm
Výška: od 35 mm do 60 mm – nízká varianta
od 65 mm do 250 mm – standardní provedení
Délka: 1200 mm

Montáž

2 možné varianty provedení montáže

 1. lepení přímo na připravené rovné podloží stavebního otvoru
 2. montáž s použitím distančních montážních podložek – pouze pro standardní provedení, ne pro nízkou variantu

Vlastnosti P01KT- izolační podkladní profil pro dveře

 1. Hlavice je profilována přesně pro daný okenní systém
  Frézované drážky pro přesné zasazení do rámu dveří/okna
 2. Expanzní páska třídy BG1 s těsností nad 600 Pa podle DIN EN 1027
 3. Frézovaná drážka pro snadné nanesení lepícího tmelu (Bostik Super fix)
 4. Možnost volby ochranného povrchu před UV zářením
  (mrazuvzdorná voděodolná polymer-bitumenová membrána TYTAN EVOMER)
  Zvolte v případě, kdy je venkovní strana podkladního profilu odkrytá více než 30 dnů od montáže.
 5. Zesílená montážní lišta se zesílenými patkami umožňuje montáž na nosné distanční podložky pro vysoké zatížení. Podrobnosti jsou popsány v montážním návodu. Montážní kotvy/plechy v tloušťce 1,5 mm se dodávají standardně v sadě 3 ks na 1 ks podkladního profilu.

Základní technické parametry

Materiál: KLINARYT® tvrzený pěnový polystyren vyrobený v souladu s PN-EN 13163:2012+A1:2015-03

 • nosnost 345 kg/bm
 • reakce na oheň E dle PN-EN 13501-1+A1
 • pevnost v tlaku: přes 650 kPa (asi 65 tun/m2) podle EN 826
 • součinitel tepelné vodivosti lambda λ: 0,035 W/m*K podle EN 14307
 • komprese CC(1,0/1,0/10): nad 110 kPa podle EN 1606+AC
 • absorpce vody při dlouhodobém ponoření WL(T): pod 0,7 % podle EN 12807+A1
 • rozměrová stabilita DS(70,-)1 dle EN 1604
 • odolnost na zmrazování a rozmrazování FTCl4 podle EN 12091
 • stupeň šíření požáru: NRO (nešířící oheň) dle PN-B-02867:2013

Další funkční vlastnosti izolačního podkladní profilu P01KT

 • Odolnost proti zatížení větrem: třída C5 podle EN 12211:2001
 • Vodotěsnost spojení rámu okna s profilem parapetu: třída 9A dle EN 1027:2001
 • Vzduchová propustnost: třída 4 podle EN 1026:2001

Klinaryt® nebo Purenit® ?

Častý dotaz je, který materiál je lepší Klinaryt® nebo Purenit® ? Níže uvádíme porovnání vlastností:

Součinitel prostupu tepla U pro uvedenou tloušťku (W/m2K)

Materiál a jeho LAMBDA (W/mK)P01KT – izolační podkladní profil pro dveře
70 mm80 mm90 mm100 mm
Klinaryt® 0,0350,50,440,390,35
Purenit® 0,0861,231,080,960,86

Součinitel prostupu tepla určuje, k jakým tepelným ztrátám skrze danou konstrukci dochází. Jednotka W/m2K vyjadřuje, kolik tepelné energie ve Wattech prostupuje obvodovou konstrukcí o ploše 1 m2 při rozdílu venkovní a vnitřní teploty 1 K. Čím je tato hodnota vyšší, tím horší tepelně izolační vlastnosti konstrukce má a uniká tak skrze ni více tepla

Tepelný odpor R pro uvedenou tloušťku (m2K/W)

Materiál a jeho LAMBDA (W/mK)P01KT – izolační podkladní profil pro dveře
70 mm80 mm90 mm100 mm
Klinaryt® 0,03522,292,572,86
Purenit® 0,0860,810,931,051,16

Tepelný odpor R je fyzikální veličina, která vyjadřuje tepelně-izolační vlastnosti materiálu. Udává, jak se materiál „brání“ teplu v prostupu, přičemž platí, že čím větší hodnota je, tím pomaleji teplo materiálem prochází. K tepelnému toku dochází tehdy, je-li na každé straně konstrukce rozdílná teplota. V praxi se tak snažíme, aby hodnota tepleného odporu byla co nejvyšší.

Kvalita a bezpečnost

Pro zajištění nejvyšší kvality jsou materiály použité k výrobě i samotné prvky testovány v mnoha nezávislých laboratořích:

 • Instytut Techniki Budowlanej ITB
 • Centrum Stavebního Inženýrství
 • Universität Stuttgart für die Materialprüfungsanstalt Universität Stuttgart