Fotosoutěž "Moje nová okna"

FOTOSOUTĚŽ - MOJE NOVÁ OKNA

Zašlete nám fotky Vašeho bytu či domu, kde jste instalovali naše okna či dveře a vyhrajte věcné ceny.

 

1. Místo: Digitální zrcadlovka NIKON D5100+objektiv 18-105mm
2. Místo: Tablet Apple iPad 2
3. Místo: Mobilní telefon Sony Xperia U

Fotky zašlete na adresu foto@drutex.cz

Zkuste štěstí a ukažte jak naše okna dávají kouzlo Vašemu domu.

Foto soutěž - okna přes internet

Pravidla soutěže

1. Pořadatelem soutěže je společnost Drutex Okna Dveře Fasády spol. s r.o. (dále jen Drutex) se sídlem Frýdecká 494, 739 61 Třinec, IČ: 26816466.

2. Podmínkou zařazení do soutěže je zhotovení fotografií, které znázorňují exteriér nebo interiér budovy s okny či dveřmi DRUTEX. Fotografie mohou být zhotovené libovolnými fotoaparáty, od mobilních telefonů až po zrcadlovky.

3. Výběr a hodnocení pořadí bude provádět porota složená se zástupců firmy Drutex. Bude hodnotit fotografie s ohledem na: expozici oken či dveří drutex na fotografii, kvalitu fotografie, originalitu nápadu, technickou realizaci. Kladně vyhodnocené budou postupovat do užšího finále, kde budou losováním určení váherci první druhé a třetí ceny.

4. Zhotovené fotografie je třeba zaslat na e-mail: foto@drutex.cz

5. Při zaslání fotografií je třeba uvést jméno, příjmení, adresu, telefon a číslo smlouvy o dílo. V případě neuvedení těchto údajů, nebudou fotografie do soutěže zařazeny.

6. Účastníkem soutěže může být osoba s doručovací adresou na území České republiky starší 18-ti let.

7. Každá fyzická osoba se smí soutěže zúčastnit pouze jednou.

8. Soutěž potrvá od 1. 12. 2012 do 15.5.2013.

9. Podmínky pro vložení fotografie:
Do celé soutěže může uživatel vložit nejméně dvě a nejvíce 10 fotografií.
Do celé soutěže je možné vložit stejnou fotografii pouze jednou.
Fotografie je možné vkládat v elektronickém formátu (jpeg,jpg)
Maximální povolená velikost zaslané fotografie je 2 MB.

10. Účastník soutěže prohlašuje, že:
Fotografii pořídil osobně, a že má neomezená práva poskytovat dalším osobám práva jejího užití v neomezeném rozsahu. V případě zjištění porušení autorských práv fotografií bude veškerá právní odpovědnost převedena na soutěžícího.

11. Zveřejnění výsledků soutěže proběhne 5. 6. 2013.

12. Ceny:

1. Místo: Digitální zrcadlovka NIKON D5100+objektiv 18-105mm
2. Místo: Apple iPad 2 ;
3. Místo: Mobilní telefon: Sony Xperia U.

13. Výherci budou o výhře informováni elektronickou poštou.

14. Na výhru nevzniká právní nárok.

15. Soutěžící dává svůj souhlas s použitím svých údajů a fotografií k marketingovým účelům drutex.

16. Soutěže se nesmí zúčastnit zaměstnanci drutex a jejich rodinní příslušníci.

17. Vložené fotografie nesmí mít reklamní nebo jiný nevhodný obsah.

18. Vložené fotografie nesmí obsahovat žádný vodoznak nebo jiné označení.

19. Drutex si vyhrazuje právo na změnu pravidel soutěže nebo zrušení soutěže, a to bez udání důvodů.

20. Odesláním soutěžní fotografie potvrzujete souhlas těmito pravidly.


Nebojíme se
zveřejnit ceny

jen 3 minuty
a vidíte cenu!
Spočítejte si cenu oken